Kalite
Test ve Test Ekipmanları

Rözmaş Çelik, müşteri beklentilerinin dışarıya bağımlı olmaksızın azami düzeyde karşılanabilmesi amacıyla laboratuvarı için gerekli yatırımları sürekli olarak gerçekleştirmektedir.

Laboratuvar kapsamı ve standartlara uygunluğu, müşteri denetimleri ile de onaylanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilmekte olan muayene, test ve deneyler şunlardır:


Metroloji
Her türlü geometrik ölçüm ihtiyaçları metroloji istasyonunda gerçekleştirilmektedir. Mekanik ölçüm ekipmanlarına ek olarak üç boyutlu ölçüm cihazı ile ürün, komponent ve üretim avadanlıklarının validasyon değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Metalografi
Metalografi istasyonunda kesme, sıcak veya soğuk kalıplama, otomatik parlatma ve dağlama işlemleri sonrası malzemelerin mikroyapı, mikrotemizlik, tane büyüklüğü, dekarbürizasyon gibi kritik metalurjik özellikleri incelenmektedir.
Sertlik
Rockwell, Brinell ve Vickers ölçümleri ile hammadde ve ürünlerin sertlikleri kontrol edilmektedir.
Kimyasal Kompozisyon
Optik emisyon spektrometresi ile malzemelerin kimyasal kompozisyonları incelenmektedir.
Çekme Testi
Çekme test cihazı ile malzemelerin mekanik özellikleri incelenmektedir.
Yük Testi
Basma yönünde gerçekleştirilen yük testi ile helisel yayların yük, fleksibilite, yanal yük, denge çubuklarının yanal mukavemet gibi önemli karakteristikleri değerlendirilmektedir.
Elek Analizi ve Almen Testi
Elek analizi ile kumlama bilyaların tane boyutu dağılımları tespit edilmekte, Almen testleri ile operasyonunun etkinliği değerlendirilmektedir.
Yorma Testleri
Çeşitli test cihazları ile ürünlerin fatik ömürleri test edilmektedir.
Tuz Sisi Testi
Tuz sisi testi ile ürünlerin korozyon dayanımı test edilmektedir.
Kalibrasyon
Boyutsal, sıcaklık, basınç gibi karakteristikler için kalibratörler ve referans cihazlar mevcut olup çoğu ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonları Rözmaş Çelik laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Referans cihazların ve diğer ölçüm ekipmanlarının dış kalibrasyonları ise yalnızca Türkak akreditasyonuna sahip kalibrasyon laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Rai Medya